Galerije / Pejzaži

Pejzaži

Mislim da sam negde pročitao da je pejzaž akt prirode. Ukoliko sam pogrešio, nije važno jer – tako inače mislim i doživljavam prirodu . Toliko lepote u našem okruženju, ali ne i samo lepote. Priroda ima svoju višeznačnost a na nama je da odlučimo ili nesvesno odaberemo onaj deo koji naše biće uočava. Uvek iznova u krug začaranih projekcija unutar kojih obitava naše biće.

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu fotografija i/ili prava, kontaktirajte me na mejl: ilford.ar@gmail.com